Μεμβράνες Υψηλής Απόρριψης

Οι διαχωρισμοί με μεμβράνες είναι φυσικές διεργασίες μεταφοράς μάζας και βασίζονται στην ιδιότητα μιας πορώδους ημιπερατής μεμβράνης να επιτρέπει την επιλεκτική διέλευση μιας ή περισσότερων ουσιών μέσα από τους πόρους της, ενώ συγχρόνως εμποδίζει την διέλευση άλλων. Οι μεμβράνες βρίσκουν συνήθως εφαρμογή στην απομάκρυνση στερεών μεγέθους έως και 0.0001 micro, τα οποία δεν απομακρύνονται αποτελεσματικά με την απλή διήθηση. Στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων χρησιμοποιούνται κυρίως για το διαχωρισμό οργανικών μακρομορίων (συνθετικών πολυμερών ή βιοπολυμερών). Στην τεχνολογία νερού οι μεμβράνες χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση διαλυμένων ιόντων με σκοπό την παραγωγή πόσιμου ή υψηλής καθαρότητας απιονισμένου νερού.


Χαρακτηριστικά

Διαπερατότητα

Διαστάσεις

Μέγιστη Πίεση

TLCHF-FP

0,02 micron

2,5" x 10"

3,5 bar

TLCF-2T

0,02 micron

2" x 10 "

3 bar

TFC-F

0,0001 micron

2" x 10"

3 bar

Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα της Εταιρίας Aqua Filter έχουν Silver εγγύηση δύο ετών, από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση (ανταλλακτικά) των εξαρτημάτων που ο Κατασκευαστής ή ο Αντιπρόσωπός του αναγνώρισε ως ελαττωματικά, με τη διευκρίνιση ότι αυτή η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με καινούργια ανταλλακτικά, καινούργια εξαρτήματα ή εξαρτήματα ανακατασκευής ύστερα από εκτίμηση του Κατασκευαστή. Καλύπτει όλα τα προϊόντα της Εταιρίας Aqua Filter που έχουν αγοραστεί από την εταιρία Puredry Hellas  ΕΕ ή οποιονδήποτε επίσημο μεταπωλητή της στην Ελλάδα.