Φίλτρα Νερού

Το νερό είναι μοναδικός φυσικός πόρος γιατί είναι απαραίτητο για την επιβίωση του ανθρώπου όπως και άλλων οργανισμών αλλά επίσης διότι σε μακροχρόνια κλίμακα, θεωρητικά η συνολική διαθέσιμη ποσότητα νερού σε κάθε περιοχή, είναι περίπου σταθερή. Τις τελευταίες δεκαετίες η φυσική ποιότητα των υδατικών πόρων μεταβλήθηκε σημαντικά εξαιτίας των διάφορων ανθρώπινων δραστηριοτήτων και χρήσεων του νερού. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος μέχρι ο άνθρωπος να αναγνωρίσει το πρόβλημα της ρύπανσης αλλά ακόμα περισσότερος ώσπου να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις και έλεγχοι. Έτσι λοιπόν με τα φίλτρα νερού που έχουν κατασκευαστεί παρέχεται στοχευμένη και αποτελεσματική φίλτρανση του νερού έχοντας το απόλυτο αποτέλεσμα από την πρώτη μέχρι την τελευταία σταγόνα νερού.
Φιλτρα Νερού Περιγραφή Εικόνα 1
Φίλτρα Νερού Περιγραφή Εικόνα 2

Είδη Φίλτρων

Φίλτρα Ιζημάτων/Αποσκλήρυνσης

Φίλτρα Κοκκώδη Ενεργού Άνθρακα

Φίλτρα Συμπαγή Άνθρακα

Φίλτρα Ψυγείου In-Line

Μεμβράνες Υψηλής Απόρριψης