Μεμβράνες Υψηλής Απόρριψης

Aqua Filter TFC 50 GPD

Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης Aqua filter αφαιρεί από το νερό τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν, όπως μόλυβδος, αρσενικό, βάριο, υδράργυρος, κάδμιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο.

Aqua Filter TFC 75 GPD

Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης Aqua filter αφαιρεί από το νερό τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν, όπως μόλυβδος, αρσενικό, βάριο, υδράργυρος, κάδμιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο.

Aqua Filter TFC 100 GPD

Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης Aqua filter αφαιρεί από το νερό τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν, όπως μόλυβδος, αρσενικό, βάριο, υδράργυρος, κάδμιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο.

VONTRON 200 GPD

Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης VONTRON αφαιρεί από το νερό τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν, όπως μόλυβδος, αρσενικό, βάριο, υδράργυρος, κάδμιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο.

VONTRON 400 GPD

Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης VONTRON αφαιρεί από το νερό τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν, όπως μόλυβδος, αρσενικό, βάριο, υδράργυρος, κάδμιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο.

Όλα τα προϊόντα της Εταιρίας Aqua Filter έχουν Silver εγγύηση δύο ετών, από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση (ανταλλακτικά) των εξαρτημάτων που ο Κατασκευαστής ή ο Αντιπρόσωπός του αναγνώρισε ως ελαττωματικά, με τη διευκρίνιση ότι αυτή η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με καινούργια ανταλλακτικά, καινούργια εξαρτήματα ή εξαρτήματα ανακατασκευής ύστερα από εκτίμηση του Κατασκευαστή. Καλύπτει όλα τα προϊόντα της Εταιρίας Aqua Filter που έχουν αγοραστεί από την εταιρία Puredry Hellas  ΕΕ ή οποιονδήποτε επίσημο μεταπωλητή της στην Ελλάδα.