Συστήματα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων

Aqua Filter RO 5 Σταδίων

Αποτελείται από 5 στάδια καθαρισμού. Τα 3 πρώτα στάδια αλλάζονται κάθε εξάμηνο, το 5ο στάδιο μια φορά το χρόνο, ενώ η μεμβράνη αλλάζει ανά τρία χρόνια και η δεξαμενή αντικαθιστάτε όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Συστήματα αντίστροφης όσμωσης 6 σταδίων

Aqua Pure APRO 5000

Ένα πλήρες και αξιόπιστο μοντέλο αντίστροφης όσμωσης έξι σταδίων με δοχείο αποθήκευσης 11 λίτρων για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Αποτελεί την καλύτερη μέθοδο καθαρισμού του νερού βρύσης.

Aqua Filter RO

Ένα πλήρες και αξιόπιστο μοντέλο αντίστροφης όσμωσης έξι σταδίων με δοχείο αποθήκευσης 12 λίτρων για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Αποτελεί την καλύτερη μέθοδο καθαρισμού του νερού βρύσης.

Συστήματα αντίστροφης όσμωσης 7 σταδίων

Aqua Pure APRO Alkaline

Ένα πλήρες και αξιόπιστο μοντέλο αντίστροφης όσμωσης επτά σταδίων με δοχείο αποθήκευσης 11 λίτρων για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Παράγει αλκαλικό νερό εξισορροπώντας το PH.

Aqua Pure APRO 7000

Ένα πλήρες και αξιόπιστο μοντέλο αντίστροφης όσμωσης επτά σταδίων με δοχείο αποθήκευσης 11 λίτρων για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Το τελευταίο στάδιο παράγει ιονισμένο νερό.

Aqua Filter Alkaline

Ένα πλήρες και αξιόπιστο μοντέλο αντίστροφης όσμωσης επτά σταδίων με δοχείο αποθήκευσης 12 λίτρων για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Παράγει αλκαλικό νερό εξισορροπώντας το PH.

Aqua Filter Ionize

Ένα πλήρες και αξιόπιστο μοντέλο αντίστροφης όσμωσης επτά σταδίων με δοχείο αποθήκευσης 12 λίτρων για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Το τελευταίο στάδιο παράγει ιονισμένο νερό.

Όλα τα προϊόντα της Εταιρίας Aqua Filter έχουν Silver εγγύηση δύο ετών, από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση (ανταλλακτικά) των εξαρτημάτων που ο Κατασκευαστής ή ο Αντιπρόσωπός του αναγνώρισε ως ελαττωματικά, με τη διευκρίνιση ότι αυτή η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με καινούργια ανταλλακτικά, καινούργια εξαρτήματα ή εξαρτήματα ανακατασκευής ύστερα από εκτίμηση του Κατασκευαστή. Καλύπτει όλα τα προϊόντα της Εταιρίας Aqua Filter που έχουν αγοραστεί από την εταιρία Puredry Hellas  ΕΕ ή οποιονδήποτε επίσημο μεταπωλητή της στην Ελλάδα.