Συστήματα αντίστροφης όσμωσης

Aqua Filter RO 5 Σταδίων

Αποτελείται από 5 στάδια καθαρισμού. Τα 3 πρώτα στάδια αλλάζονται κάθε εξάμηνο, το 5ο στάδιο μια φορά το χρόνο, ενώ η μεμβράνη αλλάζει ανά τρία χρόνια και η δεξαμενή αντικαθιστάτε όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Aqua Pure APRO 5000 6 σταδίων

Ένα πλήρες και αξιόπιστο μοντέλο αντίστροφης όσμωσης έξι σταδίων με δοχείο αποθήκευσης 11 λίτρων για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Αποτελεί την καλύτερη μέθοδο καθαρισμού του νερού βρύσης.

Aqua Filter RO 6 σταδίων


Ένα πλήρες και αξιόπιστο μοντέλο αντίστροφης όσμωσης έξι σταδίων με δοχείο αποθήκευσης 12 λίτρων για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Αποτελεί την καλύτερη μέθοδο καθαρισμού του νερού βρύσης.

Aqua Pure APRO Alkaline 7 σταδίων

Ένα πλήρες και αξιόπιστο μοντέλο αντίστροφης όσμωσης επτά σταδίων με δοχείο αποθήκευσης 11 λίτρων για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Παράγει αλκαλικό νερό εξισορροπώντας το PH.

Aqua Pure APRO 7000 7 σταδίων

Ένα πλήρες και αξιόπιστο μοντέλο αντίστροφης όσμωσης επτά σταδίων με δοχείο αποθήκευσης 11 λίτρων για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Το τελευταίο στάδιο παράγει ιονισμένο νερό.

Aqua Filter Alkaline 7 σταδίων

Ένα πλήρες και αξιόπιστο μοντέλο αντίστροφης όσμωσης επτά σταδίων με δοχείο αποθήκευσης 12 λίτρων για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Παράγει αλκαλικό νερό εξισορροπώντας το PH.

Aqua Filter Ionize 7 σταδίων

Ένα πλήρες και αξιόπιστο μοντέλο αντίστροφης όσμωσης επτά σταδίων με δοχείο αποθήκευσης 12 λίτρων για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Το τελευταίο στάδιο παράγει ιονισμένο νερό.

Όλα τα προϊόντα της Εταιρίας Aqua Filter έχουν Silver εγγύηση δύο ετών, από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση (ανταλλακτικά) των εξαρτημάτων που ο Κατασκευαστής ή ο Αντιπρόσωπός του αναγνώρισε ως ελαττωματικά, με τη διευκρίνιση ότι αυτή η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με καινούργια ανταλλακτικά, καινούργια εξαρτήματα ή εξαρτήματα ανακατασκευής ύστερα από εκτίμηση του Κατασκευαστή. Καλύπτει όλα τα προϊόντα της Εταιρίας Aqua Filter που έχουν αγοραστεί από την εταιρία Puredry Hellas  ΕΕ ή οποιονδήποτε επίσημο μεταπωλητή της στην Ελλάδα.