Φίλτρα In-Line

Τα φίλτρα In-Line είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά και τοποθετούνται, είτε σε ψύκτες με σύστημα φίλτρανσης, είτε σε συστήματα φίλτρανσης. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα φίλτρων In-Line η οποία αποτελείται από φίλτρα In-Line Ιζημάτων, Ενεργού Άνθρακα, Αποσκλήρυνσης καθώς και Εμπλουτισμού Ιχνοστοιχείων που είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ

Ιζήματα 

Αιωρούμενα στερεά

Χλώριο

Φυτοφάρμακα

Οργανικές ενώσεις

Χημικές Ενώσεις

Βαρέα μέταλλα

Βελτίωση γεύσης και οσμής

Αποσκλήρυνση

Εμπλουτισμός ιχνοστοιχείων

Παράγει ιονισμένο νερό

Παράγει αλκαλικό νερό


AIPRO-QC

AIPRO-1M-CL

AIPRO XL

AICRO-QC

AICRO-SOF-QC

AICRO-L4

AICRO-S-CL

AISTRO-QC

AISTRO-L-XL

AISTRO-L-CL

AMRO-QC

AIFIR-M

AIFIR 2000

AIFIR 200

Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα της Εταιρίας Aqua Filter έχουν Silver εγγύηση δύο ετών, από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση (ανταλλακτικά) των εξαρτημάτων που ο Κατασκευαστής ή ο Αντιπρόσωπός του αναγνώρισε ως ελαττωματικά, με τη διευκρίνιση ότι αυτή η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με καινούργια ανταλλακτικά, καινούργια εξαρτήματα ή εξαρτήματα ανακατασκευής ύστερα από εκτίμηση του Κατασκευαστή. Καλύπτει όλα τα προϊόντα της Εταιρίας Aqua Filter που έχουν αγοραστεί από την εταιρία Puredry Hellas  ΕΕ ή οποιονδήποτε επίσημο μεταπωλητή της στην Ελλάδα.