ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κούμπωμα Ασφαλείας Γωνία
Τύπου JACO

O ιδανικότερος γωνιακός σύνδεσμος για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει πάσο 1/4″ της ίντσας στη μία πλευρά και ταχυσύνδεσμο στην άλλη, δέχεται σωληνάκι 6,3 mm. Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Κούμπωμα Ασφαλείας
Τύπου JACO

Είναι ο ιδανικότερος σύνδεσμος για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει πάσο 1/4″ της ίντσας στη μία πλευρά και ταχυσύνδεσμο στην άλλη, δέχεται σωληνάκι 6,3 mm. Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Κούμπωμα Ασφαλείας Ταφ
Τύπου JACO

Είναι ο ιδανικότερος σύνδεσμος τάφ για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Τάφ με ταχυσύνδεσμο 1/4″ της ίντσας , δέχεται σωληνάκι 6,3 mm. Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Κούμπωμα Ασφαλείας Ταφ
Τύπου JACO

Είναι ο ιδανικότερος σύνδεσμος τάφ για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Τάφ με ταχυσύνδεσμο 1/4″ της ίντσας , δέχεται σωληνάκι 6,3 mm. Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Κούμπωμα Ασφαλείας in-line 1/4″
για Φίλτρα Νερού

O ιδανικότερος σύνδεσμος για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει πάσο 1/4″ της ίντσας στη μία πλευρά και ταχυσύνδεσμο in-line στην άλλη, δέχεται σωληνάκι 6,3 mm. Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Κούμπωμα Ασφαλείας Αρσενικό 1/2″σε 1/4″ in-line

Είναι ο ιδανικός σύνδεσμος για απευθείας σύνδεση στην κρύα παροχή του νερού. Τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας για σύνδεση φίλτρων κάτω πάγκου και οποιουδήποτε συστήματος φίλτρων νερού με παροχή 1/4″.

Κούμπωμα Ασφαλείας Γωνία 1/8″ σε in-line 1/4″ με Βαλβίδα Αντεπιστροφής

Κούμπωμα Ασφαλείας Γωνία 1/8″ σε in-line 1/4″ με Βαλβίδα Αντεπιστροφής Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης.

Κούμπωμα Ασφαλείας Γωνία 1/4″
σε in-line

Είναι ο ιδανικότερος γωνιακός σύνδεσμος για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει πάσο 1/4″ της ίντσας, δέχεται σωληνάκι 6,3 mm.

Κούμπωμα Ασφαλείας Γωνιακό in-line σε in-line για Φίλτρα Νερού

Είναι ο ιδανικότερος γωνιακός σύνδεσμος για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Δέχεται σωληνάκι 6,3 mm.

Κούμπωμα Ασφαλείας 1/2″ σε 1/4″
in-line

Το εξάρτημα έχει σπείρωμα θηλυκό 1/2” που καταλήγει σε 1/4” ταχυσύνδεσμο in-line 1/4″ Συνδέεται με σωλήνα 6,3mm Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Κούμπωμα Ασφαλείας 1/2″ σε 3/8″
in-line

Είναι ο ιδανικός σύνδεσμος για απευθείας σύνδεση στην κρύα παροχή του νερού. Τοποθετείτε κάτω από τον πάγκο της κουζίνας για σύνδεση φίλτρων κάτω πάγκου.

Κούμπωμα Ασφαλείας Ευθείας
in-line 3/8″ σε 3/8″

Είναι ο ιδανικότερος σύνδεσμος ευθείας για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει και στις δύο πλευρές ταχυσύνδεσμο in-line 3/8″ σε 3/8″ Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα.

Κούμπωμα Ασφαλείας Ευθείας 1/4″ in-line με Βαλβίδα Αντεπιστροφής

Ο ιδανικότερος σύνδεσμος ευθείας με Βαλβίδα Αντεπιστροφής για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει και στις δύο πλευρές ταχυσύνδεσμο in-line, δέχεται σωληνάκι 6,3 mm.

Κούμπωμα Ασφαλείας με πάσο
1/4″ σε 3/8″ in-line

Είναι ο ιδανικός σύνδεσμος για απευθείας σύνδεση σε συσκευές με παροχή νερού 1/4″ όπως ψυγεία, παγοθήκες, συστήματα φίλτρανσης νερού. Δέχεται σωληνάκι 8 mm.

Κούμπωμα Ασφαλείας Ταφ In-Line 3/8″-1/4″-1/4″

Σύνδεσμος ταφ για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση ψυγείου, ως κολέκτορας με παροχή 3/8”σε 1/4″-1/4″ ή συστήματα αντίστροφης όσμωσης. Διαθέτει διπλό ταχυσύνδεσμο.

Κούμπωμα Ασφαλείας Ταφ
In-Line σε In-Line

Σύνδεσμος τάφ για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση ψυγείου με παροχή 1/4″ ή συστήματα αντίστροφης όσμωσης! Έχει ταχυσύνδεσμο in-line και στης τρεις πλευρές, δέχεται σωληνάκι Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Κούμπωμα Ασφαλείας Ταφ 1/4″ με in-line για Φίλτρα Νερού

Είναι ο ιδανικότερος σύνδεσμος τάφ για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει ταχυσύνδεσμο in-line στης δύο ακριανές πλευρές και αρσενικό πάσο 1/4″ της ίντσας στην μέση, δέχεται σωληνάκι 6,3 mm. Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Κούμπωμα Ασφαλείας για Φίλτρα Νερού in-line

Είναι ο ιδανικότερος σύνδεσμος τάφ για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει ταχυσύνδεσμο in-line και στης τρεις πλευρές, δέχεται σωληνάκι 6,3 mm.
Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Κούμπωμα Ασφαλείας Ταφ in-line με Πάσο 1/4″

Είναι ο ιδανικότερος σύνδεσμος τάφ για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει ταχυσύνδεσμο in-line στης δύο πλευρές και αρσενικό πάσο 1/4″ της ίντσας στη μία πλευρά , δέχεται σωληνάκι 6,3 Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Σύνδεσμος Ασφαλείας
in line 1/4″

Είναι ο ιδανικότερος σύνδεσμος για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει αρσενικό πάσο 1/4″ της ίντσας στη μία πλευρά και σωλήνα in-line στην άλλη.
Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Σύνδεσμος Ασφαλείας Γωνία
in line 1/4″

Είναι ο ιδανικότερος σύνδεσμος για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει σωλήνα 1/4″ της ίντσας στη μία πλευρά και ταχυσύνδεσμο in-line στην άλλη, δέχεται σωληνάκι 6,3 mm. Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Σύνδεσμος Ασφαλείας
Ταφ in line 1/4″ Tee Plug

Είναι ο ιδανικότερος σύνδεσμος τάφ για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει ταχυσύνδεσμο in-line στης δύο πλευρές και σωλήνα 1/4″ της ίντσας στη μία πλευρά , δέχεται σωληνάκι 6,3 mm. Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Σύνδεσμος Ασφαλείας
Ταφ in line 1/4″

Είναι ο ιδανικότερος σύνδεσμος τάφ για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει ταχυσύνδεσμο in-line στης δύο ακριανές πλευρές και σωλήνα 1/4″ της ίντσας στην μέση, δέχεται σωληνάκι 6,3 mm. Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

ΝΙΠΕΛ

Νίπελ Πλαστικό 1”

Νίπελ Πλαστικό 1” για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου. Έχει αρσενικό πάσο 1″ της ίντσας στη μία πλευρά και αρσενικό πάσο 1″ της ίντσας στην άλλη.

Νίπελ Πλαστικό 3/4”

Νίπελ Πλαστικό 3/4” για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου. Έχει αρσενικό πάσο 3/4″ της ίντσας στη μία πλευρά και αρσενικό πάσο 3/4″ της ίντσας στην άλλη.

Νίπελ Μπρούτζινο Επινικελωμένο 1/2″

Νίπελ Μπρούτζινο Επινικελωμένο 1/2” Έχει αρσενικό πάσο 1/2″ της ίντσας στη μία πλευρά και αρσενικό πάσο 1/2″ της ίντσας στην άλλη.

Νίπελ Μπρούτζινο Επινικελωμένο 1/4″

Νίπελ Μπρούτζινο Επινικελωμένο 1/4” για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει αρσενικό πάσο 1/4″ της ίντσας στη μία πλευρά και αρσενικό πάσο 1/4″ της ίντσας στην άλλη.

Νίπελ Πλαστικό 1/4”

Νίπελ Πλαστικό (μαστός)1/4” για φίλτρα άνω και κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ. Έχει αρσενικό πάσο 1/4″ της ίντσας στη μία πλευρά και αρσενικό πάσο 1/4″ της ίντσας στην άλλη.

Νίπελ Συστολικό

Νιπελ Συστολικό Εσωτερικού Σπειρώματος για Φίλτρα Βρύσης Άνω Πάγκου.

ΒΑΝΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

Βανάκι για Δοχείο Αντίστροφης Όσμωσης

Το εξάρτημα έχει σπείρωμα θηλυκό 1/4” που καταλήγει σε 1/4” ταχυσύνδεσμο Συνδέεται με σωλήνα 6,3mm. Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές.

Βανάκι Γραμμής
in line 1/4″ σε 1/4″

Βανάκι γραμμής 1/4” σε 1/4”. Συνδέεται με σωλήνα 6,3 mm ή 1/4” Σας εξασφαλίζει από τυχόν διαρροές στο σύστημα φίλτρων που διαθέτετε.

Βανάκι Γραμμής
1/4″ σε 1/4″

Το βανάκι γραμμής τοποθετείτε σε όλα τα συστήματα φίλτρανσης πόσιμου νερού, συστήματα αντίστροφης όσμωσης. Το σπείρωμα είναι θηλυκό 1/4’’

Βανάκι 1/4″ με μεταλλικό πάσο 1/4“ για απευθείας σύνδεση στη παροχή

Ορειχάλκινο βανάκι τροφοδοσίας νερού 1/4″ σε 1/4″. Τοποθετείται απευθείας στην παροχή του κρύου νερού κάτω από τον πάγκο της κουζίνας.

Βανάκι 1/4″ με μεταλλικό πάσο 1/2“ για απευθείας σύνδεση στη παροχή

Ορειχάλκινο βανάκι τροφοδοσίας νερού 1/2″ σε 1/4″. Τοποθετείται απευθείας στην παροχή του κρύου νερού κάτω από τον πάγκο της κουζίνας.

Διανομέας Συσκευής Άνω Πάγκου
Aqua Pure 1/4″

Ο διανομέας τοποθετείται στη μπαταρία της κουζίνας και διαχωρίζει με διακόπτη το φιλτραρισμένο από το αφιλτράριστο νερό.

Διανομέας Συσκευής Άνω Πάγκου
Aqua Pure 1/4″

Ο διανομέας τοποθετείται στη μπαταρία της κουζίνας και διαχωρίζει με διακόπτη το φιλτραρισμένο από το αφιλτράριστο νερό.

Κλέφτης & Βάνα για Σύνδεση στη Παροχή Νερού 1/2″

Ο “κλέφτης” συνδέεται απευθείας στην κρύα παροχή νερού κάτω από τον πάγκο κουζίνας. Για την παροχή νερού σε φίλτρα κάτω πάγκου, ψυγείου κ.τ.λ.

Κλέφτης Νερού 1/2”
με Ενσωματωμένο Βανάκι

Κλέφτης μεταλλικός με ενσωματωμένο βανάκι για παροχή σε φίλτρα νερού κάτω από τον πάγκο της κουζίνας 1/2″ και έξοδος 1/4″

ΒΑΛΒΙΔΕΣ

Τετράοδη Βαλβίδα
Reverse Osmosis Systems

Τετράοδη Βαλβίδα Reverse Osmosis Systems είναι ιδανική για τον έλεγχο της ροής του νερού που προέρχεται από ένα φίλτρο, Σταματά την παροχή του νερού όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη. Κατάλληλο για χρήση με 1/4 “(6,35 χιλιοστά) σωλήνα νερού αντίστροφης όσμωσης.

Τετράοδη Βαλβίδα
Reverse Osmosis Systems

Τετράοδη Βαλβίδα Reverse Osmosis Systems είναι ιδανική για τον έλεγχο της ροής του νερού που προέρχεται από ένα φίλτρο, Σταματά την παροχή του νερού όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη. Κατάλληλο για χρήση με 1/4 “(6,35 χιλιοστά) σωλήνα νερού αντίστροφης όσμωσης.